logotype

Tajjib Sálih


Sudánsky spisovateľ TAJJIB SÁLIH (1929 – 2009) sa často označuje za „génia moderného arabského románu“. Hoci prežil takmer celý život mimo Sudánu, jeho tvorba je zakorenená v dedine Wad Hámid, kde strávil prvé roky svojho života. Jeho najznámejším dielom je román Obdobie sťahovania na sever (1966), dnes už moderná klasika, ktoré bolo veľmi dobre prijaté tak kritikou, ako aj čitateľmi a znovu poskytlo potrebný impulz modernému arabskému románu. Sálih sa podujal v šesťdesiatych rokoch 20. storočia – keď v arabskej literatúre dominoval angažovaný sociálny realizmus plný spoločenskej kritiky – v románe Obdobie sťahovania na sever na oveľa magickejší štýl písania. Typ jeho magického realizmu a poetického jazyka poskytuje skutočne nádhernú „kulisu“ pre medziľudské a medzikultúrne drámy, ktoré Sálih pred čitateľom majstrovsky rozvíja. Arabská literárna kritika i spisovatelia zvolili v roku 2001 toto dielo za najdôležitejší arabský román 20. storočia.


Obdobie sťahovania na sever je pozoruhodne kompaktný román, pričom do textu sú umne votkané alúzie na arabskú a francúzsku literatúru, Shakespeara, Freuda a klasickú arabskú poéziu. Sálihovi sa podarilo zhustiť do tohto maj strovského a výborne čitateľného diela celú knižnicu: Drámu, zločiny z vášne, sadomasochizmus, samovraždu. Román ideí odetý do romantického hávu.
9,00 €