logotype

Zbigniew Machej


Zbigniew Machej (1958), poľský básnik, prekladateľ a esejista. Pochádza z Cieszyna, starého sliezskeho mesta na poľsko-česko-slovenskom pohraničí. Vyštudoval polonistiku a religionistiku na Jagelovskej univerzite v Krakove. V osemdesiatych rokoch minulého storočia spolupracoval s poľskou demokratickou opozíciou a nezávislými vydavateľstvami. Okrem iného bol aktivistom disidentskej poľsko-československej Solidarity. Po roku 1989 pracoval ako nezávislý novinár, venoval sa manažmentu kultúry a pôsobil ako diplomat – viac ako deväť rokov ako zástupca riaditeľa Poľského inštitútu v Prahe, neskôr ako riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave a zástupca riaditeľa Medzinárodného vyšehradského fondu. 

Básne začal publikovať v roku 1980. Jeho prvá kniha Smakosze, kochankowie i płatni mordercy (Labužníci, milenci a nájomní vrahovia) vyšla v roku 1984. V osemdesiatych rokoch publikoval predovšetkým v nezávislých a emigrantských vydavateľstvách. Je autorom štrnástich básnických zbierok pre dospelých  (okrem iného Legendy pražského metra, Prolegomena, Spomienky z modernej poézie, Básne proti zdaňovaniu poézie, Zima v malom meste na hranici, Temnyý predmet služby) a dvoch zbierok pre deti (Príhody prírody, Hmyzizmy a špinérie).


Hodnota básní je založená nielen na experimente so slovom, rytmom, rýmom, ale aj na prepracovaní známych literárnych motívov a pohrávaní sa s metafyzickými konceptami. Machej je komunikatívny básnik, hoci jeho básne sú často veľmi dômyselne rýmované a rytmizované.
14,00 €