logotype

Články

Ivan Habaj: Kolonisti III

"Snívalo sa mu o matke, o otcovi, o starých rodičoch, o iných vzdialenejších a nikdy nepoznaných pred-koch. Aj vo sne ho zadúšalo vedomie šťastnej spolupatričnosti s ľuďmi, ktorí rovnako ako on ukladali svoje telá k spánku na tomto fliačiku zeme, čo i jeho znova prichýlil. Až do samého úsvitu sladili mu spá-nok prenikavé a omamné vône domova."

Románová trilógia zachytáva osudy slovenských a moravských kolonistov na území južného Slovenska v pohnutých časoch slovenských dejín od vzniku Československej republiky a osídľovania pohraničných území, cez nacionálne konflikty predvojnového roku 1938 (Kolonisti I), dramatickú sociálnu situáciu od konca vojny do začiatku spoločenských zmien roku 1948 (Kolonisti II), až po krátke obdobie roku 1965 a ekologickú katastrofu veľkej dunajskej povodne (Kolonisti III). Večný zápas človeka o dôstojné žitie uprostred dejinných a politických a napokon i prírodných konfliktov a katastrof.

 

edícia návraty | počet strán: 268 | väzba: brož.| isbn: 978-80-89550-83-8 |
odporúčaná cena: 12 eur

Ivan Habaj narodil sa 15. mája 1943 v Urminciach pri Topoľčanoch, detstvo prežil na Žitnom ostrove. Absolvoval Právnickú fakultu UK v Bratislave, pôsobil ako právnik. Je autorom prozaických kníh Dolniaci (1972), V tieni moruše (1973), Mária (1976), Veľké stepné vtáky (1977), Poľné samoty (1979), Kolonisti I (1980, 2. vyd. 1985), Kolonisti II (1981, 2. vyd. 1985), Posolstvo detstva (1982),
7 poviedok (1984), Kolonisti III (1986), Vône podbránia, vône bylín (1986), Bezradnosť náhlej osamotenosti (1988), Zo života outsiderov (1991)info a objednávky: www.drewoasrd.sk | www.vlna.sk | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Ůtecha chaosu | Antológia súčasnej chorvátskej poézie

Antológia Útecha chaosu je výberom autorov a básní ambiciózny pokus o čítanie súčasnej chorvátskej poézie a hodnotenia toho, čo sa zväčša považuje za mimoriadne vitálnu súčasť literárnej praxe v Chorvátsku. Prirodzene, ide o ambicióznosť v protiklade k rozsahu a rôznorodosti autorov (generácií, poetík a textov), ktorí sa zároveň zúčastňujú na objavovaní jedinečnosti vlastného básnického hlasu, či už sú v súlade, dialógu alebo konštruktívnom „nedorozumení“ s duchom doby, mimo dohodnutých znakov, prispôsobených kritike aj čitateľom. Útecha chaosu – výber tridsiatich súčasných chorvátskych básnikov so vždy rovnakým počtom básní má zámer odolať chaosu neprehľadných faktov a sústrediť sa na hodnoty jednotlivých básnických stratégií, dostať sa k čitateľovi ako vnímavá voči rozdielom a nepokoju súčasnej chorvátskej poézie.
Výbery, prehľady a antológie obsadzujú verejný priestor kultúry a uzatvárajú v jednej chvíli obraz poézie, ktorá trvá, deje sa a obnovuje s každou novou knihou – táto antológia súčasnej chorvátskej poézie a vlastne myslenia funguje zároveň aj ako výnimočne otvorený systém, ktorého úloha nie je len v re/prezentovaní, ale i v posudzovaní procesov, aké sa v chorvátskom básnictve odohrávali na priesečníku jazyka a priestoru.
Výber autorov (od Danijela Dragojevića, Nikice Petraka, Milorada Stojevića po Branka Čegeca, Delimira Rešického a najmladších) chce odpovedať na chaos pominuteľnosti a rozdielov novoprichádzajúcich znakov, ponúknuť antologický prehľad chorvátskej poézie, vyhodnotiť jej otvorenosť a rozmanitosť, znovu kontextualizovať známe a skryté v explózii a hluku hlasov, vybrať básne, ktoré budú formovať nové horizonty očakávania a čitateľského vnímania. Práve na uvedomení si závažnosti súčasnej chorvátskej poézie je založený výber a čítanie, odkrývanie rôznorodého charakteru chorvátskej poézie. Útecha chaosu možno práve preto považovať za spoľahlivého a bohato vybaveného sprievodcu touto „ríšou znakov“.

 

 

zostavil: Miroslav Mićanović | preložila: Karol Chmel
edícia poézia| počet strán: 392 | väzba: brož.| formát: 150 x 190 mm | isbn: 978-80-89550-82-1 |
odporúčaná cena: 15 eurinfo a objednávky: www.drewoasrd.sk | www.vlna.sk | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

TJ Vjuga: Gestotexty

Debutová zbierka TJ Vjugu, semiotextového performera, a-poeta, hudobníka a fotoamatéra, ktorú tvoria parabásnické objekty, rébusy, žarty, parafrázy úradných formulárov, vedomostného kvízu, ako aj neverbálne fotobásne a fotodokumentácie performancií. Sú výsledkom jeho prekérnych hier so všemožnými textami.

 

Ako píše Peter Macsovszky v tzv. Predoslove ku Gestotextom: „TJ Vjuga do aktuálneho sveta mediálnych konštruktov, pseudoreality, vyfabrikovaných i spontánnych hoaxov, fakticky doložiteľných konšpirácií, desivejších ako najdivokejšie konšpiračné teórie, ktoré sa medzičasom stali súčasťou zábavného priemyslu, nevstupuje len „v“ slovenčine a „so“ slovenčinou, pretože niektoré jeho básnické objekty (či skôr sochy-objekty: sculpture-objects), práve preto, že sú objektmi (sochami, hoci zdanlivo len dvojrozmernými), majú aj mimojazykový presah. (...)

Z hľadiska antropocentrického svetonázoru – aby som sa vrátil k dielu, ktoré nekomentujem, lebo nechcem kaziť vzduch – slovné, textové, typografické, vizuálny hry a špásy TJ Vjugu kopú byrokratov do riti. „Byrokrat“ – staromódne slovo. Veď dnešnými byrokratmi sú mediálni manipulátori, reklamní černokňažníci, predsedovia predstavenstiev, šéfovia politických kampaní, strojcovia propagandistickej rétoriky, medicínski žongléri a psychopati najpokročilejších technológií. Realita prestala byť realitou, zastierajú ju fabrikované správy, ktoré sa valia z oficiálnych médií. (...) No a do pseudoreality plnej pseudoinfomácií a faktoidov, vstupuje TJ Vjuga so svojimi parabásničkami. Inú možnosť sotva má – ak chce silou-mocou vstupovať. Povedať si svoje. Spôsobom, aký mu vyhovuje. Spôsobom natoľko vtipným a podvratným, až by z toho mala krv tuhnúť.“edícia poézia | počet strán: 100 | väzba: brož. | rozmer: 145 x 145 | ISBN: 978-80-89550-81-4 | katalog. 204 | odporúčaná cena: 8 eur


Napísanie zbierky poézie podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.info a objednávky: www.drewoasrd.sk | www.vlna.sk | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Peter Macsovszky: Oceán trpezlivosti zaspieval

Nová poviedková kniha prozaika, básnika a laureáta Anasoft litera Petra Macsovszkého Oceán trpezlivosti zaspieval je vynikajúcou ukážkou autorovej erudície a majstrovstva.
Kto riadi dianie na zemeguli? Rada deviatich neviditeľných veľmajstrov? Zlomyseľní́ géniovia či ľudomilní babráci? Je správne za každú cenu opravovať vyšinutý svet? Komu patrí hlas z krikov? Čo sa prihodilo pred tridsiatimi šiestimi rokmi počas nukleárnej jari Matejovi Birkovi? Je nebezpečné zablúdiť̌ v Karáči? Existuje niekde spolok obdivovateľov penisu? Čo je najväčšou vášňou pani Emílie? Kto je Ľudovít Guba a aké sú názory doktora Mečánskeho? Čo bude na obed? Naozaj platí, že každodenné konšpirácie sa inšpirujú konšpiračnými bludmi a bludy zasa vedecko-fantastickými románmi a filmami? Kto sú čunčurbaji? Ako to, že opatrenia a obmedzenia uplynulých dvoch rokov nápadne pripomínajú zlovestné fantázie, ktoré autorovi zišli na um v roku 2010 pri písaní poviedky uzatvárajúcej túto zbierku?
Netreba za každú cenu hľadať odpovede. Stačí sa ponoriť do poviedkových súvislostí, ktoré čitateľa obklopia v momente, keď vstúpi do podstrčeného zrkadla.

 

edícia próza | počet strán: 284 | väzba: brož.| formát: 145 x 190 mm | isbn: 978-80-89550-84-5
odporúčaná cena: 12 euroPeter Macsovszky (1966) je autorom zhruba tridsiatky kníh. Debutoval v roku 1994 zbierkou experimentálnych básní Strach z utópie. Odvtedy napísal ďalšie básnické i prozaické diela. Macsovszky píše po slovensky i po maďarsky. V maďarčine mu vyšlo 6 básnických kníh a v roku 2007 mu bola v Maďarsku udelená Cena Miklósa Mészölya. Na Slovensku získal v roku 2016 literárnu cenu Anasoft Litera za román Tantalópolis.

info a objednávky: www.drewoasrd.sk | www.vlna.sk | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Radoslav Rochallyi: Rovnicová poézai

Radoslav Rochallyi v jeho Rovnicovej poézii pracuje vo vizuálnej matematickej forme. Rochallyi razí myšlienku, že forma nasleduje funkciu a preto pristupuje k vizuálu funkčne a teda jeho aranžmány aj keď na prvý pohľad schematické, intenzívne pozývajú čitateľa, aby sa presunul do priestoru špekulácií. V knihe Rovnicová poézia je viditeľný rukopis hybridnej tvorby s prvkami Novej avantgardy, Concrete poetry a čiastočne aj Neo-dada. Jeho poézia je kombináciou textu a matematického vizuálu. Jeho vizuálne poetické rovnice boli publikované časopisecky najmä v USA, napríklad v antológiách a časopisoch vydávaných na Stanford University, California State University, Dixie State University, Olivet College, alebo Las Positas College.

 

 

edícia poézia | počet strán: 96 | väzba: brož. | ISBN: 978-80-89550-80-7 |katalog. 203 | odporúčaná cena: 10 eurRadoslav Rochallyi (1980), absolvent filozofie na FFPU. V rokoch 2005 – 2009 študoval a ukončil postgraduálne štúdium. V rokoch 2012 až 2014 študoval MBA na London International Graduate School. Priebežne študoval kurzy matematiky ako napríklad kurz lineárnej algebry na Imprerial college London. Tohto roku bude pokračovať štúdiom matematiky na Matematickom inštitúte na Sliezskej univerzite (Ak sa nerozhodne, že nebude). Rochallyi je členom spoločnosti Mensa. Autor píše filozofické eseje, prózu a poéziu, posledné roky najmä experimentálnu. Publikoval po celom svete v rôznych prekladoch mimo iného v časopisoch vydávaných na Stanford University, California State University, Dixie State University, Olivet College, alebo Las Positas College. Publikoval experimentálnu poéziu aj v cca. 30 medzinárodných časopisoch ako napríklad v Roanoke Review (US), MAINTENANT (US), Dreich Magazine (UK), či Recours au poème (FR).info a objednávky: www.drewoasrd.sk | www.vlna.sk | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.