logotype

Články

Peter Macsovsky: Breviar pre posledných psychológov

Peter Macsovsky: Breviar pre posledných psychológov

 

Prejsť na stránku knihy ...

 

Tlačová správa
Breviár pre posledných psychológov je určený predovšetkým každému, koho zaujímajú dejiny, smery a
perspektívy psychológie. Knihu, samozrejme, môžu čítať aj odborníci, ktorí si jej prostredníctvom môžu
znovu pripomenúť to, čo si už kedysi dávno osvojili. Keďže dejiny psychológie majú mnoho styčných bodov
s mytológiami, náboženstvami, filozofickými a okultistickými školami, a tak Breviár môže byť užitočný aj pre
študentov filozofie, náboženstva či adeptov ezoterických vied. Breviár pre posledných psychológov je napísaný
zrozumiteľným, pútavým a chvíľami aj ironickým, až provokatívnym jazykom. V určitom zmysle nadväzuje
na autorovu predchádzajúcu knihu Sarcangelium, keďže aj Breviár je poskladaný z mnohých citátov a parafráz
pochádzajúcich od význačných osobností náboženstva, filozofie či psychológie a psychiatrie. Prináša mnoho
známych, no zároveň aj neveľmi známych, kurióznych informácií. Breviár – ako to naznačuje prvé slovo názvu –
je určený na opakované čítanie. Text zachováva istú časovú postupnosť, no čitateľ či čitateľka môže pokojne
preskakovať kapitoly alebo sa k nim vracať neskôr.
Informácie obsiahnuté v Breviári pre posledných psychológov môžu mnohých obohatiť, prekvapiť alebo utvrdiť v
ich doterajších názoroch. Fundamentalistov a dogmatikov môžu naštvať.
Odporúčané zaradenie:
V kníhkupectve možno Breviár pre posledných psychológov zaradiť do nasledovných oddelení: psychológia,
medicína, pedagogika, filozofia, náboženstvo, ezoterika, motivačná literatúra.